سوالات متداول

در این بخش چند پرسش و پاسخ انها در زمینه نوع ارائه خدمت و همچنین همکاری با محققین آورده شده است. در صورتی که سوالی در این زمینه دارید میتواند در بخش تمای با ما مطرح کنید و پاسخ کارشناسان مربوطه را دریافت کنید.

سوالات متداول
1. نحوه سفارش پروژه در سامانه پروژه دونی به چه صورت است؟

با ورود به وبسایت پروژه دونی و استفاده از پنل ثبت پروژه میتوان فرآیند ثبت پروژه را انجام داد.

2. پیگیری پروژه در پروژه دونی به چه صورت است؟

پیگیری به دو صورت آنلاین و تلفنی قابل انجام است. و از طریق مسئول پروژه، پیگیری تحویل و اصلاح پروژه تا تایید نهایی انجام می شود.

3. نحوه پرداخت هزینه پروژه به چه شکل است؟

30% از هزینه پروژه در زمان ثبت پروژه و 70% الباقی هزینه نیز در زمان تحویل پروژه دریافت می شود.

4. اصلاحات پروژه در سامانه به چه شکل انجام می شود؟

اصلاحات پروژه و پیگیری تا تایید نهایی پروژه توسط متقاضی و استاد راهنما انجام می شود.

5. نحوه پرداخت هزینه به محقق به چه شکل است؟

هزینه پروژه به دو صورت علی الحساب در زمان تایید اولیه و تسویه نهایی بعد از تایید پروژه انجام می شود.