وبلاگ

پایان نامه شامل 5 فصل است. برای نوشتن هر یک از فصل های پایان نامه باید با توجه به فرمت عمل کنید. فصل های پایان نامه به اجزای اصلی یک مقاله شباهت زیادی دارد اما از آن کامل تر است. پایان نامه ها پس از ارائه چکیده از پنج فصل مقدمه، مرور ادبیات و پیشینه پژوهش، روش تحقیق، تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری تشکیل شده اند که در ادامه به توضیح هر یک از آن ها می پردازیم.

نحوه نوشتن فصل اول پایان نامه

ساختار فصل اول پایان نامه کارشناسی ارشد شباهت زیادی به پروپوزال دارد. در مقطع دکتری نوشتن فصل اول پایان نامه بیشتر به بیان مساله و مقدمه ای از طرح پژوهش می پردازد. نوشتن فصل اول پایان نامه فرصت زیادی از دانشجو نمی‌گیرد. پس می توان با استفاده از مطالب قبلی پروپوزال آن را نوشت. البته بعد که به سراغ نوشتن فصل دوم و فصل سوم پایان نامه می روید به اطلاعات و داده های بیشتری نیاز دارید.

این بخش از پایان نامه در نهایت با 20 صفحه نوشته می شود. شما می توانید از اطلاعات و داده های پروپوزال برای نوشتن فصل اول استفاده کنید. اما نحوه نگارش فصل اول پایان نامه چگونه است؟ در ادامه بخش های گوناگون فصل اول پایان نامه معرفی می شوند.

بخش های مختلف فصل اول پایان نامه عبارتند از:

برای نوشتن فصل های پایان نامه و در فصل 1، باید تمامی این قسمت ها به ترتیب انجام شود.

نوشتن فصل های پایان نامه

نحوه نگارش فصل دوم پایان نامه

روش نوشتن فصل دوم پایان نامه با نوشتن فصل اول کمی تفاوت دارد. این فصل از دو بخش تشکیل می شود:

قسمت اول شامل ادبیات نظری تحقیق

در این قسمت از نحوه نوشتن فصل دوم پایان نامه مباحثی در مورد سیر تاریخی طی شده در موضوع تحقیق مطرح می شود. همچنین باید تئوری های مطرح شده در مورد موضوع و کلمات و واژگان کلیدی تحقیق را ارائه دهید.

روش نوشتن فصل های پایان نامه

قسمت دوم بیان کننده پیشینه تحقیق

قسمت پیشینه تحقیق به دو دسته پیشینه تحقیق انجام شده در داخل کشور و خارج کشور تقسیم می شود. در بخش پیشینه تحقیق به بخش هایی مانند مورد مطالعاتی، روش تحقیق، نتایج و نتیجه گیری هر تحقیق به طور مختصر پرداخته می شود. به طور کلی مراحل نگارش فصل دوم در ادامه مطلب ارائه می شود.

هزینه نوشتن فصل دوم پایان نامه نسبت به فصل اول بیشتر محاسبه می شود. البته رشته تحصیلی هم در تعیین هزینه این فصل تاثیرگذار است.

نوشتن فصل سوم پایان‌نامه

فصل سوم پایان نامه هم یکی دیگر از قسمت های مهم در نوشتن فصل های پایان نامه است. در این فصل تحلیل داده های پایان نامه انجام می شود. به شکل کلی ابتدا باید مقدمه فصل سوم پایان نامه نوشته شود. سپس روش تحقیق آن را انجام دهید. در مورد مقدمه و روش تحقیق باید با استاد راهنما مشورت های لازم را انجام دهید. زیرا این دو قسمت باید مورد تایید استاد راهنما قرار بگیرد.

به طور کلی شما در زمان نوشتن فصل سوم پایان نامه باید به موارد زیر بپردازید:

پرداختن به فرضیه های تحقیق

در زمان نوشتن فصل سوم به فرضیات فرعی که در اهداف فرعی بررسی می شوند، بپردازید. اگر از مدلسازی برای روش تحقیق استفاده کردید، فرضیات متغیرهای صفر روش مدلسازی هستند.

اصول نوشتن فصل های پایان نامه

مشخص کردن ابزار جمع آوری اطلاعات

در بخش جمع آوری داده ها به شکل عملی باید آزمایشات در این بخش معرفی شوند. در فصل سوم پایان نامه می توان تحلیل ها و نتایج بررسی های فصل اول و دوم را آورد. همچنین باید روش ارزیابی داده های بدست آمده را با ابزارهای جمع آوری اطلاعات معرفی کنید.

بررسی جامعه و نمونه آماری

در زمان نوشتن این فصل پایان پایان نامه باید مورد مطالعاتی که برای پایان نامه مورد مطالعه قرار می گیرد، معرفی و روش نمونه گیری را هم مشخص کنید. برای جمع آوری داده های تصادفی از روش نمونه گیری رندوم در بین جامعه آماری استفاده می شود.

نوشتن فصل چهارم پایان نامه

برای نوشتن فصل های پایان نامه باید به طور دقیق عمل کنید. در نوشتن فصل چهارم پایان نامه شما تمامی منابع مطالعاتی را جمع بندی و داده ها را در فصل می آورید. در واقع در زمان نوشتن فصل چهارم پایان نامه شما با دو قسمت روبرو هستید:

بخش اولیه آن در زمان نگارش پروپوزال نوشته می شود. بخش دوم در انتهای فصل دوم صورت می گیرد. شما با استفاده از منابع مطالعاتی نحوه جمع آوری داده های اولیه و پارامترهای تحقیق این قسمت از فصل چهارم پایان نامه را می نویسید.

توجه داشته باشید که مراحل جمع آوری داده ها می تواند بر اساس مصاحبه، مشاهده،  عملی و … انجام شود. در واقع رشته تحصیلی شما در نحوه نوشتن فصل چهارم پایان نامه تاثیرگذار است.

دو قسمت مهم در نوشتن فصل چهارم پایان نامه جمع آوری داده و سپس تحلیل داده هاست.

جمع آوری داده برای نوشتن فصل 4

اگر بخش جمع آوری داده را به شکل صحیح و مناسب انجام دهید، می توانید به نتایج قابل قبول دست پیدا کنید. در پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در رشته های انسانی، بیشتر از پرسشنامه استفاده می شود. در حالی که برای نوشتن فصل چهارم در رشته های مهندسی روش عملی برای جمع آوری داده بیشترین کاربرد را دارد.

تحلیل داده ها

در فصل چهارم باید داده های جمع آوری شده مورد تحلیل قرار بگیرد. در اکثر پایان نامه ها برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای تخصصی استفاده می شود. برای بدست آوردن نتایج مناسب از خروجی نرم افزار باید ابتدا داده های ورودی را دسته بندی کنید.

نکاتی برای نوشتن فصل های پایان نامه

نوشتن فصل پنجم پایان نامه

یکی دیگر از قسمت ها برای نوشتن فصل های پایان نامه به فصل آخر مربوط می شود. این فصل به نتیجه گیری و پیش بینی مربوط می شود. اولین بخش از فصل پنجم به مقدمه اختصاص دارد. در مقدمه فصل پنجم باید مختصری از بیان مساله، سیر و روند تحقیق و نتایج تحقیق را ارائه دهید. بخش پایانی مقدمه هم به تایید فرضیات تحقیق اختصاص دارد.

در زمان نوشتن فصل پنجم پایان نامه شما باید فرضیه های تحقیق را رد یا اثبات کنید. همیشه نیازی به اثبات کردن نیست.

گاهی شما تمام تلاش خود را برای اثبات یک فرضیه بکار می برید، اما نهایتا آنچه را که پیش بینی کرده بودید، اتفاق نمی افتد. با این حال نتیجه کاربردی است و به سایر محققان کمک می کند تا از رفتن به راه تکراری خودداری کنند.

بخش اصلی فصل پنجم، نتیجه گیری است. در قسمت نتیجه گیری باید ابتدا نتایج تحقیق را به شکل مختصر ارائه دهید. این کار به مخاطب کمک می کند تا ذهن او کم کم برای ورود به قسمت اصلی نتیجه گیری این فصل آماده شود.

در پایان

آنچه که از نوشتن فصل های پایان نامه بیان کردیم، مختصری از روش نوشتن هر یک از قسمت های پروژه دانشجویی است. در هر یک از فصل ها باید به شکل متفاوتی عمل کنید. در این مطلب ما به طور خلاصه کارهایی را که باید در زمان نوشتن هر یک از فصل ها انجام دهید، برایتان به طور مختصر بیان کردیم.

 اگر برای نوشتن پایان نامه به مشاوره نیاز داشتید و یا برای نوشتن پروپوزال یا پایان نامه دچار مشکل شدید، به قسمت « انجام پایان نامه » بروید. در این صفحه بر روی درخواست خود کلیک کرده و فرم مربوطه را تکمیل کنید. کارشناسان ما بعد از دریافت اطلاعات با شما تماس می‌گیرند. همچنین می توانید با شماره های 09126232588 و یا 86036675-021 تماس بگیرید.