در دسته
مدت زمان مطالعه: 15 دقیقه

آموزش نرم افزار spss رایگان

SPSS مخفف عبارت Statistical Package for Social Science، نام یک خانواده نرم افزار رایانه ای است که برای تحلیل های آماری به کار می رود. SPSS در واقع مخفف «بسته آماری برای علوم اجتماعی» است. نخستین نسخه این نرم افزار در سال 1968 پس از تاسیس شرکت « نرمن نی» منتشر شد. این نرم افزار یکی قوی ترین نرم افزار های آماری است که جهت تحلیل داده ها از آن استفاده می شود. این بخش موسسه انجام پایان نامه پروژه دونی را به معرفی و آشنایی و آموزش نرم افزار SPSS رایگان اختصاص داده ایم. منوها، تعریف متغیرها، نحوه ورود داده، روش گردآوری داده،تعریف متغیر ها پرداخته شده است.

آموزش نرم افزار spss رایگان

نوار منو: در این پنجره امکاناتی برای ایجاد یک فایل، بازکردن کردن فایل ها، نشان دادن اطلاعات متغیرها، وجود دارد.

File: در این پنجره امکاناتی برای کار با پرونده ها، بازخوانی متغیرها و جستجوی داده ها در دسترس کاربرها قرار می گیرد.

Edit: در این پنجره امکاناتی برای نمایش داده ها یا برچسب های آنها، تغییر قلم و عناوین متغیرها و مانند آن در دسترس کاربر قرار میدهد.

View: در این پنجره امکاناتی برای تعریف متغیرها، وارد کردن متغیر جدید،، رفتن به پرونده خاص، مرتب کردن داده ها، برای نمایش یا پهنا سازی میله ایزار (Toolbars)، خطوط زمینه در صفحه کاربرگ(Gridlines)، تغییر قلم (Fonts)، و عناوین مقادیر (Value Labels) از فرمان های این منو استفاده می کنیم.

DATA: فایل ها، انتخاب موارد خاص و دادن وزن به متغیرها وجود دارد. در این پنجره امکاناتی برای تغییر داده ها و ایجاد متغیرهای ترکیبی جدید، جایگزینی مقادیر جدید و مانند آن وجود دارد.

.Transform: در این پنجره امکاناتی برای محاسبه آماری توصیفی و استنباطی وجود دارد.

Analaysis: بازاریابی مستقیم مجموعه ای از ابزارهای طراحی شده را برای بهبود نتایج حاصل از بازاریابی فراهم نموده است. کاربردی ترین و مهم ترین منو در این نرم افزار همین منو می باشد که تمامی تحلیل های آماری در آن صورت می پذیرد.

Direct marketing: این کار از طریق شناسایی ویژگی های جمعیت شناختی، خرید کردن، و سایر ویژگی های برای گروه های مختلف مصرف کننده و با هدف قرار دادن گروه های خاص جهت به حداکثر رساندن میزان پاسخ مثبت تعریف شده است.: در این پنجره امکاناتی برای پردازش نموداری داده ها، ایجاد و ویرایش داده ها و مانند آن وجود دارد

Graphs:  از این منو برای ساخت انواع نمودار ها، ویرایش، و زیبا سازی آن ها به اضافه کارهایی که باید بر روی نمودار انجام شود، استفاده می شود.

Utilities: در این منو برای جستجوی اطلاعات درباره متغیر ها و پرونده ها و همچنین تعریف و استفاده از سری متغیر ها وجود دارد.

Add ons : این پنجره مانند دیگر برنامه های کاربردی عمل می نماید و در آن برای فعال سازی فایل ها و پنجره اصلی امکاناتی وجود دارد.

Windows: فرمان های موجود در این منو برای انتخاب پنجره فعال و یا کوچک کردن صفحه کاربرگ و نمایش استفاده می شود.

HELP: از طریق این منو انواع راهنمایی های برای کار با SPSS ارائه شده است.

جلسه دوم آموزش نرم افزار SPSS

در این پلتفرم در قسمت پایین نوار پیمایش و دو زبانه با نام Data view ورود داده و Variable view صفحه تعریف متغیر ها قابل رویت هستند.

Data view: قسمتی است که برای ورود داده ها در نظر گرفته شده است. با ورود داده ها از طریق صفحه کلید، این مقادیر به ترتیب در سطح های مختلف متغیر ها قرار می گیرند. برای اغلب تحلیل آماری در نرم افزار SPSS فرض شده است.

Variabhe view: قسمتی است که مشخصه های متغیر ها شامل نوع و ساختار در آن تعریف می شوند. این قسمت یک صفحه گسترده است که شامل چند بخش که در ادامه توضیح داده می شود.

Name نام هر متغیر در این ستون مشخص می شود. موس را روی اولین خانه وزیر ستون نوشته می شود.

آموزش نرم افزار spss و قواعد نامگذاری متغیرها Name

Type: نوع متغیر را تعریف میکند که با توجه به ماهیت داده ها، میتواند شامل قالبهای مختلف داده ها باشد.

Numeric: اختصاص به ورود مقادیر عددی برای متغیرها دارد.

Comma: هر متغیر عددی به صورت سه رقم سه رقم از سمت راست با یک عدد علامت ویرگول از سایر ارقام جدا می شود.

Scietific notation: هر متغیر عددی به صورت مضربی از توان های 10 نوشته می شود.

Data: این قالب برای ثبت زمان و ورود اطلاعات مربوط به تاریخ یا زمان در نظر گرفته شده است.

Dollar:  این قالب برای ثبت مقادیر قیمت ها برحسب واحد دلار است.

Custom currency: با انتخاب این گزینه امکان انتخاب چندیدن قالب سفارشی بر جسب کاراکتر و رقم اعشار فراهم می شود.

String: در آموزش رایگان نرم افزار spss این نوع متغیر مخصوص اطلاعاتی است که به صورت رشته ای از کاراکترها (مانند اسامی خاص) در متغیر وارد می شوند.

Width:  پهنا یا اندازه واقعی داده های وارد شده توسط این مشخصه تعیین می شود. مقدار پهنای پیش فرض برای داده های عددی 8 کاراکتری است که می توان آن را کم یا زیاد کرد.

Decimals:  شماره رقم های سمت راست اعشار برای داده های وارد شده شرح داده می شود که آن ها را می توان کم یا زیاد کرد.

Label: در می توانید عبارتی را برای متغیر وارد کنید که در جدول های تحلیل و نمودار این عبارت به جای نام متغیر ظاهر شود.

Value: با کلیک در سمت راست این سلول دکمه ای دیده می شود. یا کلیک روی این دکمه، پنجره ای باز خواهد شد برچسب های مقداری مورد نظر در کادر Value Labels تعریف می شود.

در قسمت Values (ارزش گذاری) برای مقادیر عددی می توانید حروف یا کلمه خاصی را وارد کنید تا در تحلیل یا نمودار آن مقدار با این کلمه نمایش داده شوند. برای مثال عدد 1 کمله (کد) نر کم و به عدد 2 کلمه ماده متوسط اختصاص دهید تا در هنگام نمایش جدول توزیع فراوانی و نمودار و نمودار به جای دو عدد 1و 2 دو عبارت نر و ماده متوسط ارائه شود. در قسمت Value عدد یک و در قسمت Label نام دلخواه برای مقداری که می خواهید تعریف کنید، .وارد کنید. برای مثال Var1 را تایپ کنید و روی دکمه Add کلیک کنید. بعد کلمه Ok کلیک نمایید.

Missing: ارزش یا عددی را که برای مقادیر نامشخص در نظر گرفته ایم، در این بخش وارد می کنیم، با توجه به شکل زیر می توانیم در این پنجره روش برخورد aspss مقادیر غایب را مشخص نمود به عبارت دیگر با انتخاب گزینه اول No Missing Values یعنی هیچ مقدار پنهانی در پرونده وجود ندارد. با انتخاب گزینه Discrete Missing Values می توانیم سه داده به عنوتن داده پنهان وارد کنیم. و با انتخاب گزینه Range Plus Discrete Missing Values امکان ورود داده کوچک تر و بزرگتر، و یک داده خارج از دامنه به منظور داده پنهان وارد نماییم.

Column: طول ستون می توانیم عرض ستون هر متغیر را کوچکتر یا بزرگتر کنیم.

Align: تراز کردن داده ها به روش چینش مقدار داده احنصاص دارد. می توانیم داده ها را در خانه ها به صورت راست چین، وسط چین و چپ چین انتخاب می کنیم.

Measure: مقیاس اندازه گیری که با این روش مقیاس داده ها را تعیین می کنیم. انتخاب سطح مقیاس در نتیجه بی تاثیر می باشد.

Ordinal: برای متغیر های ترتیبی مورد استفاده قرار می گیرد.

Nominal: برای متغیر های اسمی مورد استفاده قرار می گیرد.

Scale: دارای مقیاس اندازه گیری می باشد.

Role: نقش برای مشخص کردن جهت مورد استفاده قرار می گیرد.

Input:  این گزینه نقش یک ورودی را ایفا می کند (متغیر های مستقل)

Target: این گزینه یک متغیر هدف را بازی می کند (مثل متغیر وابسته در رگرسیون).

Both: این گزینه به صورت ورودی به کار می رود.

None: این گزینه فاقد نقش است.

Partition: این گزینه برای قسمت بندی داده ها به صورت نمونه استفاده می شود.

جلسه سوم آموزش رایگان نرم افزار SPSS

ورود داده­ها: در آموزش نرم افزار spss رایگان برای ورود داده ­ها ابتدا باید بر روی زبانه Data View کلیک کنید. در این قسمت هر ستون معرف یک متغیر (مثل جنسیت) و هر سطر صفحه معرف یک مورد (عدد) است. نام متغیر­های تعریف شده در صفحه Variable View، در بالای هر ستون صفحه Data View نشان داده شده است. در این صفحه مقادیر یا مشاهدات مربوط به هر متغیر می­توانید در زیر آن وارد کنید. برای مثال در شکل زیر داده ­های مربوط جنسیت و تحصیلات قابل رویت می­ باشد. در قسمت Values  جنسیت مرد را با عدد یک و جنسیت زن را با عدد 2 مشخص نمودیم و تحصیلات نیز لیسانس را با عدد 1 و دکتری رابا عدد 2 مشخص نمودیم.

آموزش نرم افزار spss رایگان

آموزش نرم افزار spss رایگان

ذخیره کردن داده­ ها: برای این کار ابتدا گزینه File را انتخاب نموده سپس در همین پنجره بر روی گزینه Save As کلیک کرده تا کادر Save Data As ظاهر شود. در این کادر نام انتخابی برای فایل را در قسمت File Name تایپ کنید و در مسیر در نظر گرفته شده مثلا قسمت D آن را ذخیره کنید.

آموزش نرم افزار spss رایگان

آموزش نرم افزار spss رایگان

پاک کردن داده ­ها: برای این کار ابتدا در قسمت Variable View کلیک کرده و پنجره باز می­ شود در کادر Clear را انتخاب می­ کنیم.

آموزش نرم افزار spss رایگان

آمار توصیفی: کلیه کارهایی که هدف آن جمع­آوری، مقادیر پرت، توصیف بخش­های مهم و الگوهای مورد نظر در مجموع مشاهدات و خطای مشاهداتی است.آمار توصیفی شامل جدول تویع فراوانی، جدول توزیع­های توام، میانگین و غیره می­باشد.

جدول توزیع فراوانی

خلاصه کردن اطلاعات به صورت جدول، ساده­ ترین روش نمایش می­ باشد. جدول حاصل به حاوی اطلاعات به صورت عددی می­باشد که بسیار سودمند می‌باشد. داده ­ها در جدول به صورت طبقات در یک ستون درجه­ بندی شده و ستون­ های بعدی بقیه قسمت­ ها مانند تعداد، نسبت و درصد ذکر گردیده است. جدول روش مناسبی برای مشخص کردن ویژگی­ های اصلی داده ­های خام می­باشد.  در مرحله اول ابتدا داده ­ها را وارد نموده سپس در قسمت

  Analyze > Descriptive statitstic > frequencies

آموزش نرم افزار spss رایگان

 

سپس بعد از کلیک کردن Frequencies کادر زیر باز می­ شود:

آموزش نرم افزار spss رایگان

آموزش نرم افزار spss رایگان

 

Cut points for: با کلیک بر روی این قسمت داده­ ها به تعداد گروه­ های مورد نظر تقسیم می­ شود.

Percentile: اضافه کردن درصد مورد نظر، مشاهده مقدار داده­ های مورد نظر چند درصد زیر درصد مورد نظر هستند.

Minimum: پراکندگی کمترین داده­ ها

Maximum: پراکندگی بیشترین داده ­ها

آموزش نرم افزار spss رایگان

آموزش نرم افزار spss رایگان

بعد گزینه OK فشار داده در این مرحله از آموزش نرم افزار spss رایگان آنالیز داده­ ها حاصل می­ شود.

آموزش نرم افزار spss رایگان

در مرحله بعد Charts<Bar Charts> Continue  سپس گزینه OK را فشرده و نمودار ستونی حاصل می­ شود.

آموزش نرم افزار spss رایگان

آموزش نرم افزار spss رایگان

در این مرحله بر روی قسمت Charts< Pie charts> Continue  سپس گزینه OK را فشرده و نمودار دایره ­ای حاصل می­ شود.

آموزش نرم افزار spss رایگان

آموزش نرم افزار spss رایگان

در این مرحله بر روی قسمت Charts<Histogram > Continue  سپس گزینه OK را فشرده و نمودار حاصل می­ شود.

آموزش نرم افزار spss رایگان

آموزش نرم افزار spss رایگان

 

 

 

مطالب مرتبط
ارسال نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × = 6