در دسته
مدت زمان مطالعه: 12 دقیقه

انواع روش تحقیق در پایان نامه : “کمی و کیفی”

انتخاب روش تحقیق برای نوشتن پایان نامه با توجه به رشته تحصیلی و موضوع این پروژه انجام می شود. هر دانشجویی باید برای نوشتن پایان‌نامه خود ابتدا در مورد روش‌های تحقیق اطلاعات دقیقی را بدست آورد. در زمان نحوه نوشتن پروپوزال قسمتی از آن به طور اختصاصی به روش تحقیق پرداخته می شود. از سوی دیگر باید در قسمت چکیده و مقدمه هم روش تحقیق خود را برای خوانندگان مشخص کنند. فصل سوم هم به روش تحقیق اختصاص پیدا می کند.

در این مطلب از موسسه انجام پایان نامه پروژه دونی ما قصد داریم شما را با انواع روش تحقیق در پایان نامه آشنا کنیم. پس اگر تازه برای نوشتن پایان‌نامه شروع کرده‌اید، تا انتهای این مطلب با ما همراه شوید.

روش تحقیق چیست؟

روش تحقیق یعنی روش جستجو و دستیابی به اطلاعات است که در نهایت آنها را دسته بندی و تجزیه و تحلیل می کنید. روش تحقیق به این سوالات پاسخ می دهد:

نحوه انتخاب روش تحقیق پایان نامه

انواع روش های تحقیق کمی و کیفی

انواع روش تحقیق برای نوشتن فصل های پایان نامه عبارتند از:

روش تحقیق کمی

در مطالعات کمی هدف محققان تولید دانش با قابلیت تعمیم دستاوردها به سایر پدیده ها است. تحقیقات معتبر به مطالعات دقیق و معتبر نیاز دارد که در شرایط کنترل شده قرار بگیرد و اگر توسط سایر محققان با همان شرایط انجام شد، نتایج یکسانی را بدست آورند. روش تحقیق کمی با توجه به اینکه با اعداد و ارقام مواجه است، برای رشته های علوم پایایه و مهندسی کاربرد دارد.

روش تحقیق کیفی

در مطالعات کیفی، هدف محققان تولید دانش در مورد رفتارها، ساختارهای اجتماعی و اعتقادات مشترک گروه خاصی از مردم است. در روش تحقیق کیفی کنترل کمتری وجود دارد و از سوی دیگر تفسیرها برعهده شماست. بنابراین باید در مورد موقعیت خود به عنوان یک محقق هم فکر کنید و موقعیت، درک و تعصبات خود را در نتایج و بررسی‌ها وارد نکنید.

در ادامه بیشتر به شرح هر یک از این روش ها می پردازیم.

انواع روش تحقیق در پایان نامه

برای نوشتن روش تحقیق پایان‌نامه باید مراحل زیر را پشت سر بگذارید:

مرحله 1: رویکرد روش شناختی خود را توضیح دهید

در ابتدا باید رویکرد کلی خود را در نحوه نوشتن پایان نامه مشخص کنید. مسئله و سوال اصلی تحقیق شما چیست؟ به عنوان مثال قصد دارید ویژگی های یک پدیده را به طور سیستماتیک توصیف کنید، باید در رابطه با آن موضوعی را که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است، انتخاب کنید. در این موضوع باید یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد. همچنین باید مشخص کنید برای انجام این موضوه به چه نوع اطلاعات و داده هایی نیاز دارید.

آیا به داده های کمی (بیان شده با تعداد و ارقام) و یا داده های کیفی (توصیف با کلمات) نیاز دارید؟

آیا برای جمع آوری داده ها باید خودتا اقدام کنید و اطلاعات اولیه را بدست آورید؟ یا اینکه از داده های ثانویه که توسط محقق دیگری جمع آوری شده است، استفاده کنید؟

آیا با کنترل یا دستکاری متغیرها، داده های آزمایشی و یا جمع آوری مشاهدات بدون مداخله می توانید داده های توصیفی را جمع آوری کنید؟

پاسخ به این سوالات به نظم و رویکرد شما در نوشتن پایان نامه بستگی دارد. اغلب دانشجویان و محققان با بحث در مورد پیش فرض های اساسی روش تحقیق را انتخاب می کنند. همچنین انواع روش تحقیق در پایان نامه باید به سوالات زیر پاسخ دهد:

مرحله 2: روش های جمع آوری اطلاعات خود را توصیف کنید

دومین مرحله از اجرای روش های تحقیق پایان نامه، توصیف روش جمع آوری داده هاست. زمنی که رویکرد شناختی کلی خود (کمی یا کیفی) را مشخص کردید باید جزئیات کاملی از روش های جمع آوری اطلاعات را هم ارائه دهید.

پیش‌تر شما را با انواع روش های تحقیق کمی و کیفی آشنا کردیم. حالا وقت آن رسیده تا یاد بگیرید در هر یک از این دو روش باید چگونه اطلاعات را توصیف کنید.

1-      انجام روش تحقیق با روشهای کمی

در تحقیقات کمی، باید برای نتایج معتبر و قابل تعمیم، روش های خود را با ذکر جزئیات ذکر کنید. این کار برای سایر محققان است تا از تکرار روش تحقیق شما با همان متغیرها خودداری کنند.

یک مثال ساده:

برای مثال زمان انتخاب موضوع پایان نامه عنوان «بررسی تاثیر رطوبت و دما در رشد سبزیجات» را درنظر گرفته اید. متغیر مستقل «رطوبت و دما» و متغیر وابسته «سبزیجات» است. روش تحقیق هم شامل کاشتن چند نمونه سبزیجات در آب و هوای گرم و با رطوبت بالاست. حالا باید هر یک از متغیرها را عملیاتی کنید تا تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را اندازه گیری کنید. روش اندازه گیری تاثیر دما و رطوبت با ابزارهای مختلفی مثل دماسنج انجام می شود که باید به طور دقیق آن را در روش تحقیق ذکر کنید.

همچنین هرگونه ابزاری که برای اندازه گیری رشد سبزیجات استفاده می شود، باید در روش تحقیق ذکر شود. این کار به سایر محققان کمک می کند تا زمان انجام مجدد این تحقیق، به همان شیوه عمل کنند.

- نوع تحقیق شما چیست؟ کمی است یا کیفی؟

طراحی نظرسنجی ها در روش کمی

بخشی از روش تحقیق کمی به طراحی نظرسنجی اختصاص دارد. البته باید در آن توصیفات مربوط به زمان، مکان و نحوه بررسی را  مشخص کنید. همچنین باید به این سوالات پاسخ دهید:

حالا باید پرسشنامه یا نظرسنجی را به روش تحقیق خود ضمیمه کنید تا خوانند دقیقا بداند چه اطلاعاتی جمع آوری شده است.

انجام آزمایش در روش کمی

بخش دیگری از انواع روش تحقیق در پایان نامه کمی شامل آزمایشات است. همانطور که در مثال بالا ذکر کردیم باید در آزمایشات خود جزئیات کاملی از ابزارها، تکنیک ها و رویه هایی را که برای انجام آزمایش استفاده کرده اید، برای خواننده بیان کنید.

همچنین باید آزمایشات روش تحقیق کمی به این سوالات پاسخ دهد:

در انواع روش تحقیق کمی باید جزئیات کاملی از نحوه آزمایش را برای سایر محققان مشخص کنید. اگر آنها هم قصد چنین آزمایشی را داشتند، بتوانند نتایج را با دستاوردهای شما مقایسه کنند.

بدست آوردن داده های موجود

در روش تحقیق کمی باید نحوه جمع آوری و انتخاب مطالب را در تحلیل خود توضیح دهید. در واقع باید به این سوالات در مورد کسب داده های موجود پاسخ دهید:

2-      انجام روش تحقیق با روش های کیفی

یکی دیگر از انواع روش تحقیق در پایان نامه نوعی کیفی است. در این روش تحقیق دست محقق برای تفسیر داده ها باز است. در روش کمی شما قادر به تغییر نتایج تحقیق براساس نظر یا تئوری شخص دیگری نیستید. به عبارت دیگر در روش تحقیق کمی اگر نتیجه عدد 2 شد، شما نمی توانید آن را به عدد 5 تبدیل کنید.

اما در روش تحقیق کمی انعطاف پذیری بیشتری وجود داررد. البته انتخاب رویکرد برای بررسی متغیرها و تحلیل داده ها اهمیت دارد. در این روش هم باید چندین معیار مهم را در نظر بگیرید.

انجام مصاحبه یا تکمیل پرسشنامه

در این روش تحقیق پایان نامه باید درباره معیار انتخاب شرکت کنندگان، منابع و زمینه تحقیق صحبت کنید. در واقع در روش کیفی باید به سوالات زیر پاسخ دهید:

روش تحقیق چیست؟

انجام مشاهدات محقق

در روش کیفی باید در مورد مشاهدات شرکت کنندگان هم در روش تحقیق بنویسید. مشاهدات شرکت کنندگان عبارت است از:

روش بدست آورن داده های موجود

به طور کلی در انواع روش های تحقیق کمی و کیفی باید روش بدست آوردن داده ها را شرح دهید. در روش کیفی هم باید مثل روش کمی روش بدست آوردن اطلاعات را برای خوانندگان شرح دهید. همچنین باید توضیح دهید بر چه اساسی برخی از داده های مطالعه موردی مثل عکس و متن را در تحلیل خود انتخاب کرده اید؟ چه نوع اطلاعات و داده هایی را در روش کیفی تحقیق تحلیل کرده اید. روش جمع آوری و انتخاب داده ها چه بوده است؟

در پایان

آنچه از انواع روش تحقیق در پایان نامه اعم از کیفی و کمی گفته شد، به شما کمک می کند پروژه دانشجویی خود را به شکل بهتری بنویسید. منبع این مطلب سایت scribbr بوده است.

یکی از این موسسات پروژه دونی است. اگر برای نوشتن پایان نامه به مشاوره نیاز داشتید و یا برای نوشتن پروپوزال یا پایان نامه دچار مشکل شدید، به قسمت « انجام پایان نامه » بروید. در این صفحه بر روی درخواست خود کلیک کرده و فرم مربوطه را تکمیل کنید. کارشناسان ما بعد از دریافت اطلاعات با شما تماس می‌گیرند. همچنین می توانید با شماره های 09126232588 و یا 86036675-021 تماس بگیرید.

مطالب مرتبط
ارسال نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 × = 70